2020

Ik werk aan illustraties bij een gedichtenbundel Vrouwen uit de bijbel. Hieronder vind je een aantal daarvan.

 

 

Het NEE van koningin Wasti, begin van het verhaal van het boek Esther

In het boek Koningen, erfopvolger in de lijn van de koningen van Juda. Kind van acht op de troon. Moeder Jedida staat hem bij.

 

bij Spreuken 31, de ideale vrouw (?)

Uit Handelingen, Priscilla, leerbewerkster

 

Genesis, Rachel

uit Genesis, Sara wordt ingelijfd in het hof van Farao van Egypte

 

uit Richteren (ook Rechters genoemd) Debora

 

In 2019 gewerkt aan de volgende beelden, over onrecht

Illegaal verklaard in Italië, en Jemen honger en kindersterfte door strijd tussen krijgsheren. En Jezus lijdt aan het lijden in onze wereld.

Uitgevoerd in waterafdunbare Olieverf met gescheurd krantenpapier, 80 bij 100 cm